Truyện Tiên Hiệp

Truyện tiên hiệp là thể loại truyện khám phá thế giới tu luyện của tu sĩ tu chân đầy bí ẩn. Truyện tiên hiệp xoay quanh việc tu luyện, pháp quyết, pháp bảo, tiên linh thạch, nhân - thần - ma - tiên - yêu đầy mới lạ và bất ngờ. Không hẳn là mộng đẹp về thế giới thần tiền mà các độc giả thường tưởng tượng.
Hàn Thiên Ký

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp
Tu La Giới Chí Tôn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tại Hạ Không Phải Là Nữ

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thiên Đạo Đồ Thư Quán

10/10
Trạng thái: Đang ra
Vãn Thiền

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Thượng Cổ

6/10
Trạng thái: Đang ra
VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần

6.5/10
Trạng thái: Đang ra
Vũ Thần Chúa Tể

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp
Cầu Đạo

0/10
Trạng thái: Đang ra
Kinh Thiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Khác
Nhất Kiếp Tiên Phàm

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp
Ma Đạo Tổ Sư Trở Về Cộng Cuộc Đời Này

0/10
Trạng thái: Đang ra
Lục Ma

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tiên Ngộ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Khác
Tiên Lộ Truy Thê

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đại Quản Gia Là Ma Hoàng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Con Mọe Nó Kiếm Tiền Nhờ Luyện Đan

0/10
Trạng thái: Đang ra
Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thiên Hồng Ma Đạo

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp, Khác
Mạc Cầu Tiên Duyên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp
Trở Về Cộng Cuộc Đời Này

0/10
Trạng thái: Đang ra
Bần Đạo Thật Không Muốn Kiếm Tiền A

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp
Ba Nghìn Kiếm Giới Bản Dịch

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
Sư Tôn Đừng Tới Đây

6.5/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Tiên Hiệp, Khác
Hồng Hoang Quan Hệ Hộ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Tiên Hiệp