Truyện Nữ Cường

Truyện nữ cường là tuyến truyện với nhân vật nữ có tính cách mạnh mẽ (có khi hơn cả đàn ông), thông minh, tự kiến thân lập nghiệp
[Xuyên nhanh] Cứu Mạng! Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hoá

0/10
Trạng thái: Đang ra
Vinh Hoa Phú Quý - Phủ Thiên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hoàng Tử Yêu Nghiệt: Độc Sủng Thứ Nữ Tà Phi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tổng Tài Sủng Vợ, Xin Tiết Chế!

0/10
Trạng thái: Đang ra
(Quyển 2) [Xuyên Chậm] Sau Khi Đại Lão Về Hưu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tinh Tế Phát Sóng Trực Tiếp: Nữ Thần Dùng Ăn Chỉ Nam

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Tài Thị Lão Đại

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tiên Sinh, Cà Vạt Của Ngài Lỏng Rồi!

0/10
Trạng thái: Đang ra
Phú Bà Cưa Tổng Tài

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thập Niên 80: Con Đường Mỹ Thực

0/10
Trạng thái: Đang ra
(Quyển 3) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

0/10
Trạng thái: Full
Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

10/10
Trạng thái: Đang ra
Nữ Chính Không Đủ Ngọt Ngào

10/10
Trạng thái: Đang ra
Phu Nhân Lại Rơi Áo Choàng Rồi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Hệ Thống Trọng Sinh Nữ Phụ Mau Thu Phục Nam Chính

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường
Hoành Hành Ngang Ngược

0/10
Trạng thái: Đang ra
Nữ Cường Nhân Của Âu Tổng

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Ngôn Tình, Nữ Cường
Cuộc Sống Cá Muối Hàng Ngày Của Nữ Phụ Hào Môn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Lui Ra, Để Trẫm Đến!

0/10
Trạng thái: Đang ra