Truyện Khác

Những truyện thể loại khác là những truyện không thuộc các thể loại đã có sẵn ở truyện TR sẽ được update tại đây.
Em Chỉ Thích Mặt Của Anh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Khác
Dưỡng Nữ Vi Hoạn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Xuyên Đến Tinh Tế Thành Đan Pháp Thần

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Xuyên Không, Khác
Kẹo Kim Cương

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Khác
Dân Quốc Kiều Tiểu Thư Trọng Sinh

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Khác
Mỹ Nam Hoa Hồng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Khác
Văn Phòng Ẩn Hôn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Khác
Bác Sĩ Thiên Tài Có Đôi Mắt Âm Dương

0/10
Trạng thái: Đang ra
Sư Thuyết

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Khác
Bạn Học Đánh Người Thì Đừng Vả Mặt

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Sủng, Khác
Dân Gian Ngụy Văn Thực Lục

0/10
Trạng thái: Đang ra
Tra Công Nhất Định Phải Ngược

0/10
Trạng thái: Đang ra
Đạo Tình 2 [Tùy Tâm - Lam Tư]

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Khác
Tiên Sinh, Cà Vạt Của Ngài Lỏng Rồi!

0/10
Trạng thái: Đang ra
Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ý Tương Tư Mà Tôi Từng Chôn Sâu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Khác
Liễu Bích Là Ta! Chính Ta!

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Khác
Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Khác
Bần Tăng Không Muốn Làm Ảnh Đế

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đô Thị, Hài Hước, Khác
[Quyển 2] Ảnh Hậu Giới Giải Trí Trọng Sinh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Khác
Tuyệt Mỹ Bạch Liên Hoa Online Dạy Học

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Xuyên Nhanh, Khác
Hoàng Hôn Trong Cơn Mưa

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Ngược, Sủng, Trọng Sinh, Khác
ABO Quản Sự Cụp Tai

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Ngược, Khác