Truyện FanFic

[Fanfic] /BJYX/ BÁO CÁO CHÚ CẢNH SÁT

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [ BJYX ] Tự Nhiên Bị Bẻ Cong

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Nhất Kiến Chung Tình

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic]  [Bác Quân Nhất Tiêu] Anh Không Xứng

5.5/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Tôi Không Xứng

5/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [BJYX FANFIC] LƯỠNG TÌNH TƯƠNG DUYỆT

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Quân Nhất Tiêu] Omega Đỉnh Cấp Khó Cua

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Người Thứ 3

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Roommate

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Lichaeng] Mợ Hai! Mợ Là Vợ Tôi

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, FanFic
[Fanfic]  Bác Quân Nhất Tiêu | Dịu Êm

8/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Tiền Duyên

8/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] Bác Chiến]-Ca Ca! Đệ đệ yêu anh

10/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] 55 Ngày Tỏ Tình

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Tôi Hoài Nghi CP Của Tôi Xuyên Không Rồi

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [ BJYX ] Hữu Vi

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic][BÁC CHIẾN] NGOẢNH LẠI TA YÊU NHAU

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] DẰN VẶT

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Cấm Gọi Chú

5.5/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, FanFic, Sủng
[Fanfic] [Jungkook] Em Biết Rồi

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến] Phản Diện 2019

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic, Sủng
[Fanfic] ( BJYX ) Phía Sau Anh [ HOÀN ]

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [BJYX] NỤ CƯỜI CỦA EM

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: FanFic
[Fanfic] [Bác Chiến|Edit] Sinh Linh

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic