Truyện Bách Hợp

Truyện bách hợp khai thác chủ đề tình cảm, mối quan hệ đồng giới giữa nữ và nữ. Truyện bách hợp được xem như truyện girls love dành cho lesbian có nội dung tình cảm của nữ x nữ. Tương đường truyện tình cảm nam x nam là đam mỹ.
Sau Khi Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức

0/10
Trạng thái: Đang ra
Trong Ác Mộng

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp
Dưỡng Nữ Vi Hoạn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Sư Thuyết

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Khác
Chúng Ta Yêu Nhau, Vì Dân Trừ Hại

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Ngược
Năm Tháng Không Từ Bỏ

6/10
Trạng thái: Đang ra
Toàn Thế Giới Đều Làm Chúng Ta Tái Hôn

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Trọng Sinh
Người Chơi Mời Vào Chỗ

0/10
Trạng thái: Đang ra
Ngày Hôm Nay Có Tỏ Tình Không?

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị
Tân Hoan (Niềm Vui Mới)

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp
Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại
Cùng Quân Duyên

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại
Khi Gió Lại Thổi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị, Khác
Vấn Quan

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại
Ảnh Hậu Thành Đôi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp
Nâng Cốc Nói Chuyện Dưỡng Ngô

4/10
Trạng thái: Đang ra
Hoán Đổi Ảnh Hậu

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị
Lão Bà Ngươi Thật Bổng

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Bách Hợp, Khác
Độc Sủng Nông Môn Tiểu Kiều Thê

0/10
Trạng thái: Đang ra
Dư Tình Khả Đãi

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Khác
Bạn Gái Quái Vật

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, Mạt Thế
[Fanfic] [Lichaeng] Mợ Hai! Mợ Là Vợ Tôi

10/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp, FanFic
Xuyên Văn Ngựa Đực Thành Đôi Với Nữ Chủ

8/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại, Khác
Mang Theo Hài Tử Gả Cho Ta

0/10
Trạng thái: Đang ra
Thể loại: Bách Hợp
Tổng Giám Của Ta Không Thể Nào Đáng Yêu Như Thế

4/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Bách Hợp, Khác
Chi Diện Than Vương Vs Hỏa Bạo Dao

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Bách Hợp, Khác