Truyện Full

Danh sách những truyện đã hoàn thành, ra đủ chương.
Bao Nhiêu Tiền Mới Chịu Bán Cho Ta?

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sủng
Chặng Đường Áp Giải

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ
[Fanfic] Bác Chiến] Hồng Trần

0/10
Trạng thái: Full
Thì Ra Ông 'Thẳng' Như Này

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Sủng
[Fanfic] [Bác Chiến Text] Trà xanh

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
Ôsin Nổi Loạn

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Ngôn Tình, Khác
Ý Động Lòng

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn
Vương Phi Xin Đừng Chạy

0/10
Trạng thái: Full
Solo

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Ngôn Tình
Vừa Kịp

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Ngôn Tình
Quá Mức Cố Chấp

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Ngôn Tình
Âm Duyên Kết

0/10
Trạng thái: Full
Xà Lang Trúc Mã Trúc Mã

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Khác
Mộng Cũ 1913 - Đợi Anh Năm 1913

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Ngôn Tình, Ngược
[Fanfic] [Vkook] Ta Là Của Nhau

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
Thần Đầu Bếp Thân Yêu Của Em

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Sủng, Khác
Bị Tra Nam Bỏ, Ta Gả Cho Hoàng Thúc Của Hắn

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình
[Fanfic] [BJYX] Sứ Mệnh

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: FanFic
Ta Gả Cho Một Vị Công Tử Ta Không Thích

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Khác
Hạnh Phúc Muộn Màng

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh
Z Nhật Ký Sự Kiện

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ, Đô Thị, Linh Dị
Công Chúa Ái Nữ Dong II

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Bách Hợp, Khác
Nghe Nói Em Rất Ngọt

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đoản Văn, Ngôn Tình, Khác
Không Hòa Hợp

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Đam Mỹ
Nữ Hán Tử Thân Ái

0/10
Trạng thái: Full
Thể loại: Ngôn Tình, Khác